Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας, όπως προέκυψε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην  Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου  την Τετάρτη  28 Φεβρουαρίου 2024.
Η σύνθεση του νέου  Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κυρίτσης Βάιος
Αντιπρόεδρος: Ρουπακιάς Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Γκλιάος Παντελής
Ταμίας: Λάνταβος Σωτήριος
Μέλη : Γκουντούρας Αθανάσιος, Έξαρχος Γεώργιος και Λιάπης Ιωάννης.

Ο Προέδρος
Κυρίτσης Βάιος