Σας γνωρίζουμε ότι με την εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΤΣΜΕΔΕ μπορείτε να εκτυπώνεται τα παρακάτω έντυπα:

 

  • Ασφαλιστική ενημερότητα για ελεύθερους επαγγελματίες
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για μισθωτούς
  • Ασφαλιστική ενημερότητα / Πιστοποιητικό οφειλής για διακανονισμό (Ν.4152/2014)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα / Πιστοποιητικό οφειλής για διακανονισμό (Ν.4305/2014)
  • Βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede (χωρίς να απαιτείται εγγραφή), εισάγοντας τον αριθμό Δύναμης, τον αριθμό ΤΕΕ και και τον ΑΜΚΑ.
Μπορείτε ακόμα να εκτυπώνετε βεβαίωση γενικής χρήσης του ΤΕΕ.