Σας γνωρίζουμε ότι με την εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΤΣΜΕΔΕ μπορείτε να εκτυπώνεται τα παρακάτω έντυπα:

 

  • Ασφαλιστική ενημερότητα για ελεύθερους επαγγελματίες
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για μισθωτούς
  • Ασφαλιστική ενημερότητα / Πιστοποιητικό οφειλής για διακανονισμό (Ν.4152/2014)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα / Πιστοποιητικό οφειλής για διακανονισμό (Ν.4305/2014)
  • Βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede (χωρίς να απαιτείται εγγραφή), εισάγοντας τον αριθμό Δύναμης, τον αριθμό ΤΕΕ και και τον ΑΜΚΑ.
Μπορείτε ακόμα να εκτυπώνετε βεβαίωση γενικής χρήσης του ΤΕΕ.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνδεσμος Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων
Ν. Λάρισας

Καλλιθέας 7 - 41222
ΤΗΛ: 2410535566
ΦΑΞ: 2410535158