Συνάδελφοι,

Μετά την ισχύ της ΠΝΠ περί «τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65 Α/28-06-2015), και την αβεβαιότητα της οικονομικής κατάστασης σας προτείνουμε να απέχετε από τις  διαγωνιστικές διαδικασίες με ημερομηνία διεξαγωγής από την ισχύ της ΠΝΠ 28/06/2015 έως την ομαλοποίηση της διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την εκπνοή της ισχύος της ΠΝΠ, δηλαδή έως 07/07/2015.

Σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ζητήσει την αναβολή διενέργειας διαγωνισμών από τους αρμόδιους φορείς.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος   Μητσόπουλος Βας.

Ο Γεν Γραμματέας  Κυρίτσης Βάϊος.