ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας σε ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, που θα γίνει

την Τρίτη  3 Φεβρουαρίου  2015 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ΤΕΕ (Καλλιθέας 7, 3ος όροφος) με θέματα:

 

1. Διοικητικός Απολογισμός

2. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

3. Προϋπολογισμός – Έγκριση

4. Εκλογή αντιπροσώπων για το 71ο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ

5. Διάφορα θέματα

 

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης θα κοπεί η  πρωτοχρονιάτικη  πίτα.

 

Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 και για την απαρτία της απαιτείται η παρουσία του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και στη δεύτερη δεν υπάρξει απαρτία τότε η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε αριθμό παρευρισκομένων μελών την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου  2015, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν Γραμματέας

 

Μητσόπουλος Βας. Κυρίτσης Βάιος