Μετά την δημοσίευση της διαμαρτυρίας του Συνδέσμου για τα έργα της 735 ΔΣΕ, α): «Ανακαίνιση Πτέρυγας Νοσηλείας 1ου Ορόφου στο 404 ΓΣΝ»  και β: «Κατασκευή κτιριακής εγκατάστασης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στο 303 ΠΕΒ» , ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς ανταποκρίθηκε θετικά και μετά από συνάντηση με το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε την επαναδημοπράτηση των έργων  ικανοποιώντας τα αιτήματα μας.