ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας, συνεχίζει  την  καταγγελία για την διαδικασία δημοπράτησης των  έργων, α): «Ανακαίνιση Πτέρυγας Νοσηλείας 1ου Ορόφου στο 404 ΓΣΝ»  και β: «Κατασκευή κτιριακής εγκατάστασης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στο 303 ΠΕΒ» της 735 ΔΣΕ.

 

Στα παραπάνω έργα αναφέρεται, στη διακήρυξη, ως χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών το α’ εξάμηνο 2015 και ως χρόνος αποπληρωμής το 2016.

Ο Σύνδεσμος Λάρισας, ζήτησε επανειλημμένα από τη Δημοπρατούσα Αρχή  να αλλάξει τους όρους διακήρυξης καθόσον αυτή περιείχε μη σύννομους όρους. Προς στοιχειοθέτηση των απόψεών του, προσκόμισε και σχετική Νομική Γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης μας (Πανελλήνιας Ένωσης  Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΠΕΣΕΔΕ).

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμάτευση αυτή δεν είναι δυνατό να είναι σε δύο διαφορετικά οικονομικά έτη, ο χρόνος αποπεράτωσης και ο χρόνος αποπληρωμής ενός έργου. Ζητήσαμε είτε η χρηματοδότηση να ολοκληρωθεί το 2015 είτε ο χρόνος αποπεράτωσης να είναι το 2016, έτσι ώστε να ταυτίζονται η αποπεράτωση και η χρηματοδότηση στο ίδιο έτος.

Παρόλα αυτά η 735 ΔΣΕ συνέχισε την μη σύννομη διαδικασία και παρά την καθολική αποχή των μελών μας σήμερα (11-11-2014) κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό του έργου «Ανακαίνιση Πτέρυγας Νοσηλείας 1ου Ορόφου στο 404 ΓΣΝ», δέχτηκε προσφορά ενός και μόνο εργολήπτη με έδρα την Αθήνα.

Καταγγέλλουμε όλη την διαδικασία επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε ο επαρκής ανταγωνισμός στην συγκεκριμένη δημοπρασία έργου, με αποτέλεσμα να μην είναι πιθανώς η συμφέρουσα η οικονομική προσφορά.

Θεωρούμε ότι η ΔΜΧ και ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς, εάν συναινέσουν στην ανάθεση των έργων με την παραπάνω διαδικασία, συναινούν ταυτόχρονα στη μη χρηστή και σύννομη διαχείριση Δημόσιου χρήματος και καθίστανται υπόλογοι για τούτω και ειδικά την παρούσα χρονική στιγμή της έντονης Οικονομικής κρίσης.

Επισημαίνουμε επίσης τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας περί πληρωμής εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημιουργία της οιαδήποτε οφειλής του Δημοσίου τομέα.

 

Έχουμε ήδη ζητήσει επανειλημμένα συνάντηση με τον  Διοικητή της 1ης Στρατιάς, και πιστεύουμε ότι εκείνος θα ανταποκριθεί άμεσα στην έκκληση μας για συνάντηση.