Συνάδελφοι,

Σας  γνωρίζουμε ότι την Τρίτη  14 Οκτωβρίου 2014 απείχαμε από την δημοπρασία του έργου «Ανακαίνιση Πτέρυγας Νοσηλείας 1ου Ορόφου στο 404 ΓΣΝ»,  καταγγέλλοντας και θεωρώντας  μη σύννομη  την όλη διαδικασία δημοπράτησης του  έργου, διότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του έργου ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους 2016 και έχει χρόνο κατασκευής περίπου μέχρι τον Μάρτιο 2015.

Επειδή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 πρόκειται να δημοπρατηθεί το έργο «Κατασκευή κτιριακής εγκατάστασης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στο 303 ΠΕΒ» με την ίδια διαδικασία χρηματοδότησης, σας παρακαλούμε να μην συμμετέχετε στην δημοπρασία αυτή.