ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας, απείχε από την δημοπρασία του έργου

«Ανακαίνιση Πτέρυγας Νοσηλείας 1ου Ορόφου στο 404 ΓΣΝ» της 735 ΔΣΕ,  καταγγέλλοντας και θεωρώντας  μη σύννομη  την όλη διαδικασία δημοπράτησης του έργου, διότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του έργου ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους 2016 και έχει χρόνο κατασκευής τέλος Μάρτιου 2015.

 

Τούτο είναι αντίθετο προς την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και στους παρόντες δύσκολους οικονομικούς καιρούς, είναι αδιανόητο να ζητείται η κατασκευή οποιουδήποτε έργου από οποιονδήποτε Κρατικό φορέα, με μακρόχρονη ως μη υπάρχουσα χρηματοδότηση.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, κατόπι σχετικής του απόφασης θεωρεί αδιανόητες παρόμοιες πρακτικές των διάφορων φορέων, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ήδη κλονισμένη οικονομική κατάσταση, λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης, των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και τις καταγγέλλει.