Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ προτίθεται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες κατάρτισης προσωπικού που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25. Το πρόγραμμα  αφορά εργαζόμενους που έχουν ασφάλιση ΙΚΑ και είναι επιδοτούμενο για τους εργαζόμενους.

 

Γενικές πληροφορίες

Διάρκεια  προγράμματος: 40 ώρες

Επιδότηση καταρτιζομένων : 5€ / ώρα

Τόπος υλοποίησης : ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, Ηρώων Πολυτεχνείου 229 & Πυθαγόρα (έναντι ΑΤΑ)

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν στην γραμματεία του Συνδέσμου τα παρακάτω δικαιολογητικά  μέχρι και 13 Μαΐου 2014.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΜ Ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ IBAN.

6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ TΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

 

icon ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (40.04 kB)

icon ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (104.7 kB)