Διατίθεται πτυχίο ΜΕΚ Β' κατηγορίας σε "ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" για στελέχωση εταιρείας
Χαράλαμπος Ιακωβίδης
6974773198