Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ  για στελέχωση εταιρείας στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ:Β

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:Β

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Γ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ: Α

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ:Α

ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6932 193463

2410624515