Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ

στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: Γ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ: Α

 

6946 128689

ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνδεσμος Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων
Ν. Λάρισας

Καλλιθέας 7 - 41222
ΤΗΛ: 2410535566
ΦΑΞ: 2410535158