Η ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ, τεχνική εταιρία, επιθυμεί να προσλάβει τρεις εργοταξιάρχες μηχανικούς

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (1)

Προφίλ Θέσης :

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την κατασκευή έργου αποχέτευσης, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος, πρέπει να διαθέτει:

Προϋπηρεσία στην κατασκευή έργου αποχέτευσης τουλάχιστον 8 έτη

Πτυχίο πολιτικού μηχανικού

Πτυχίο ΜΕΚ στις αντίστοιχες κατηγορίες έργου

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ

Εμπειρία στην νομοθεσία δημοσίων έργων

Γνώστης επιμετρήσεων, συστημάτων ποιότητας

Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων

Δυναμική προσωπικότητα, οργανωτικέςικανότητες και υπευθυνότητα

Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Για την παραπάνω θέση, προσφέρεται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, κινητό τηλέφωνο, συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (2)

Προφίλ Θέσης :

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την κατασκευή έργου βιολογικού καθαρισμού, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος, πρέπει να διαθέτει:

Προϋπηρεσία στην κατασκευή έργου βιολογικού καθαρισμού τουλάχιστον 8 έτη

Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή χημικού  μηχανικού

Πτυχίο ΜΕΚ στις αντίστοιχες κατηγορίες έργου

Καλή γνώση αγγλικήςγλώσσας και χρήσης Η/Υ

Εμπειρία στην νομοθεσία δημοσίων έργων

Γνώστης επιμετρήσεων, συστημάτων ποιότητας

Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων

Δυναμική προσωπικότητα, οργανωτικές ικανότητες και υπευθυνότητα

Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Για την παραπάνω θέση, προσφέρεται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, , κινητό τηλέφωνο, συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ. Επικοινωνίας : 2410535122