Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ

στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

ΟΔΟΠΟΙΙΑ: Γ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: Γ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Γ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ: Β

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ: Γ

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6944 670222

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνδεσμος Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων
Ν. Λάρισας

Καλλιθέας 7 - 41222
ΤΗΛ: 2410535566
ΦΑΞ: 2410535158