Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

ΟΔΟΠΟΙΙΑ: Δ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: Δ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Δ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ: Α

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ: Α

 

ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

6983 453614

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνδεσμος Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων
Ν. Λάρισας

Καλλιθέας 7 - 41222
ΤΗΛ: 2410535566
ΦΑΞ: 2410535158