Δείτε εδώ το ενημερωτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Γακιδη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνδεσμος Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων
Ν. Λάρισας

Καλλιθέας 7 - 41222
ΤΗΛ: 2410535566
ΦΑΞ: 2410535158