Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε από 1.1.2017 λειτουργεί το ΤΜΕΔΕ ως καθολικός διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ στους τομείς εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, ενώ οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν περάσει στον ΕΦΚΑ.

Περισσότερα...

Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ  για στελέχωση εταιρείας στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ:Β

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:Β

Περισσότερα...

Δείτε εδώ το το  βοήθημα με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, που περιλαμβάνει τον νόμο 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (όπως ισχύει μετά τους Ν. 4430/2016 και 4441/2016 και τις διορθώσεις σφαλμάτων των ΦΕΚ Α΄200/24.10.2016 και Α΄206/3.11.2016).

Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ  για στελέχωση εταιρείας στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: A

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : Α

6937 339730

2410536958

Η εταιρεία ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ ζητά για στελέχωση πτυχίο ΜΕΚ Δ' τάξης, σε ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6942 420861

 

Υποψήφιοι  για Αντιπροσωπεία του Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας είναι οι:

ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –ΔΚΜ)

Υποψήφιοι  για την Κεντρική Αντιπροσωπεία είναι οι:

ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)

ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.))

ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) &

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)

ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  (ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ)

ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΚΜ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ)

ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνδεσμος Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων
Ν. Λάρισας

Καλλιθέας 7 - 41222
ΤΗΛ: 2410535566
ΦΑΞ: 2410535158